خط مشی شرکت


خط مشـی مدیریت کیفیت، محيط زيست، ايمني و بهداشت شغلی، رسیدگی به شکایات مشتریان و پایش و اندازه‌گیری رضایت مشتریان شرکت ایراندار


معرفی شرکت :
شـركت ایراندار، يكي از شركت هاي گروه مهد سرمایه‌گذاری خاورمیانه، توليدكننده انواع محصولات پشت چسب‌دار و چسب‌های صنعتی و بهداشتی در ايران با بهره‌گيري ازتكنولوژي مدرن و نيـروهاي متخصص و مجرب، با ارج نهــادن بــه خــواستـه‌ها و نظـرات مشتـريـان و در راستاي هـدف اصلي خـود يعنــي دستيـابي بـه بـالاتـرين سطـح رضايت‌منـدي مشتـريان، ضمن رعايت الزامات، قوانين و مقررات قـانـوني، الگـوي استـانـدارد 2015 : ISO 9001  را  بـراي طراحي، استقرار و به كارگيري يك سيستم  مديريت كيفيت اثربخش و كارآمـد، استانداردهای ISO14001:2015  و ISO 45001:2018 را براي حفظ محيط زيست ، ایمنی و بهداشت شغلی و استانداردهای  ISO 10002:2014و ISO 10004:2012 را برای مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان و مدیریت پایش و اندازه‌گیری رضایت مشتریان، انتخاب نموده و در اين راستا اهداف محوري زير را سر لوحه روند بهبود مداوم سازمان قرار داده است:
 
ماموریت(MISSION) : 
عرضه محصولات پشت‌چسب‌دار، چسب و سایر محصولات صنایع همگون با بهترین کیفیت.

چشم‌انداز(VISION) :

 چشم‌انداز ایراندار با تکیه بر ارزش‌های سازمان، قرار گرفتن در لیست صد شرکت برتر ایران (IMI100) است.

ارزش ها(VALUES):
•    مشتری سالاری
•    تولید محصول با کیفیت 
•    کار گروهی
•    ارج نهادن به خلاقیت و نوآوری
•    پاسخگو بودن در برابر مشتریان، کارکنان، جامعه، سهام‌داران و سایر ذی‌نفعان
•    شایسته سالاری
•    توانمندسازی کارکنان از طریق آموزش مستمر

رئوس خط مشی و اهداف کلان:    
 شركت ایراندار  با اطمينان از مشاركت جمعي كاركنان، در چارچوب قوانين، مقررات و استانداردهای ملي، كيفي،  زيست محيطی، ایمنی و بهداشت شغلی و  با توجه به نيازمندي‌هاي مشتريان و كاركنـان خود، مـوارد زيـر را تعهـد مي‌نمايد : 
1 ـ ارائه محصولات با کیفیت برای کسب رضایت‌مندی مشتریان . 
2- ترويج فرهنگ مشتري‌مداري از طریق پایش و اندازه‌گیری رضایت مشتریان .
3- دریافت، رسیدگی و پاسخگويي به شكايت مشتريان
4ـ  بهبود مستمر فرآيندها و روزآمدسازي منابع و زير ساخت‌هاي سازمان .
5  ـ پيشگيري و كاهش حوادث و بيماري‌هاي شغلي كاركنان سازمان .
6 ـ پيشگيري و كاهش ايجاد آلودگي در محيط زيست و بهينه‌سازي مصرف منابع طبيعي. 
7- توسعه فرهنگ ايمني و بهداشت شغلی و حفاظت از محيط زيست.


شركت ایراندار ضمن تعهد به بهبود مداوم سيستم هاي مديريت كيفيت، محيط زيست، ايمني و بهداشت شغلی، رسیدگی به شکایات مشتریان و اندازه گیری رضایت مشتریان، خود را متعهد به رعايت الزامات قانوني مي‌داند و  تمامي كاركنـان شركت را به همكاري، همدلي و همفكري در راستاي نيل به اهداف عالي شركت فرا می‌خواند. واحد تضمین کیفیت مسئول نظارت بر اجراي اين خط مشی بوده و كليه مديـران و كـاركنـان شركت موظـف به رعـايت صحيـح و موثـرآن و رفـع عدم انطبـاق‌هـاي احتمالي مي‌باشند.