چسب الاستیک

چسب گرماذوب الاستیک جهت  اتصالات کشسانی محصولات بهداشتی کاربرد دارد.