کاغذ سینتتیک

کاغذهای سینتتیک معمولاً از رزین‌های سنتزی مشتق شده از نفت به عنوان مواد اولیه ساخته و تولید می‌شوند. طبیعتاً این باعث می‌شود تا کاغذهای سینتتیک خواص و ویژگی‌هایی مانند فیلم‌های پلیمری داشته باشند، اما ظاهر آنها به طور قابل توجهی مشابه کاغذهای معمولی تهیه شده از خمیر چوب می‌باشد.
کاغذ سینتتیک‌های رزین پایه، عموماً بر طبق روش‌ تولید محصول به دو دسته‌ی کلی تقسیم‌بندی می‌شوند:

  • کاغذ سینتتیک فیلم 
  • کاغذ سینتتیک فیبر

کاغذ سینتتیک فیلم معمولاً رواج بیشتری دارد.
کاغذ سینتتیک یک راه‌حل عالی و کامل برای لیبل‌های خوراکی، لیبل‌های پوشاک، تگ‌های باغبانی و کشاورزی، تگ‌های بار مسافر، لیبل‌ بشکه‌های مواد شیمیایی و همچنین چاپ نقشه‌های ضد‌آب و پوسترهای مورد استفاده در فضای بیرون و دفترچه‌های راهنمای تکنیکی می‌باشد.