شفاف مات

در لیبل BOPP شفاف رویه، چسب و پوشش محافظ آن، نور را از خود عبور می‌دهند، بنابراین محتویات کالا از میان آنها به راحتی دیده می‌شود. لیبل BOPP شفاف برای ارتقا ظاهر محصولات، برجسته‌کردن محصولات و مطابق مد روز پیش‌رفتن طراحی شده است. لیبل‌های شفاف به محصولات شما اجازه می‌دهند که از میان لیبل تاثیر دراماتیکی به نمایش بگذارند که چشم مشتری را جذب می‌کند و همچنین می‌تواند با سطح کالا همرنگ شود (یکی شود) که انگار روی سطح ظرف لیبلی وجود ندارد.