شفاف براق


لیبل BOPP شفاف که رویه ، چسب و پوشش محافظ آن ، نور را از خود عبور می دهند. بنابراین محتویات کالا از میان آنها به راحتی دیده می شود. لیبل BOPP شفاف برای ارتقا ظاهر محصولات ، برجسته کردن محصولات و مطابق مد روز پیش رفتن طراحی شده است. لیبل های شفاف به محصولات شما اجازه می دهند که از میان لیبل تاثیر دراماتیکی به نمایش بگذارند که چشم مشتری را جذب می کند و همچنین می تواند با سطح کالا همرنگ شود (یکی شود) که انگار روی سطح ظرف لیبلی وجود ندارد.